strona główna forum dyskusyjne
Pytał: ar1
Data: 28/01/2014
Publikacja: 29/01/2014
Pytanie: Jeżeli np. 1 stycznia ZK podjął uchwałę o skreśleniu członka koła z listy to kiedy uprawomocni się taka uchwała, czyli od kiedy tak naprawdę członek przestaje być członkiem koła?

Odpowiedź:
14 dni po otrzymaniu pisma z informacją o skreśleniu, które musi zawierać uzasadnienie, jeżeli w tym czasie nie złoży się odwołania do WZ. Jeżeli odwołanie się złoży w tym czasie, to pozostaje się członkiem koła do czasu, gdy WZ odrzuci odwołanie. Jeżeli nie odrzuci, to sprawa zostaje zamknięta i członkostwo w kole dalej trwa.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.