strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Seweryn
Data: 03/06/2014
Publikacja: 04/06/2014
Pytanie: Czy punkt zamieszczony w porządku obrad WZ przez Zarząd koła, dotyczący nieprzydzielania samców zwierzyny płowej w upoważnieniu do wykonywania polowania członkom niemacierzystym koła, jest zgodny ze statutem?

Odpowiedź:
WZ ma statutową kompetencję do określania zasad wydawania upoważnień na polowania indywidualne. Zarząd takim punktem porządku obrad odwołuje się do tej kompetencji i to WZ zdecyduje, jakie będą obowiązywać zasady wydawania upoważnień.

Powyższe nie oznacza, że podjęta ewentualnie uchwała będzie zgodna ze statutem, bo w sposób oczywisty nie będzie zgodna z § 36 ust. 2 statutu, który mówi, że prawa wszystkich członków koła są równe, a ograniczenie praw członków koła może wynikać jedynie z postanowień Statutu. Statut ogranicza bierne prawo wyborcze członkom, dla których dane koło nie jest macierzyste. To jedyne ograniczenie i WZ nie może wprowadzać nowych. Gdyby WZ coś takiego uchwaliło, to ZO PZŁ na pewno uchwałę taką uchyli.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.