strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Adam
Data: 01/04/2015
Publikacja: 03/04/2015
Pytanie: Czy można będąc nieobecnym na WZ koła być wybranym do organów koła, np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia pisemnego wyrażającego zgodę na kandydowanie?

Odpowiedź:
Bierne prawo wyborcze jest jednym z najważniejszych i niezbywalnych praw członka, dla którego koło jest kołem macierzystym. Nie można pozbawić tego prawa żadnego członka koła, niezależnie, czy jest, czy nie jest obecny na walnym zgromadzeniu. Można więc kandydować na dowolne funkcje w organach koła również wtedy, kiedy nie jest się obecnym na walnym zgromadzeniu. Biorąc jednak pod uwagę, że nie można nikogo zmuszać do korzystania ze swoich praw, również do korzystania z biernego prawa wyborczego, nie można wybierać do organów koła kogoś, kto nie wyraził zgodny na kandydowanie. W związku z tym, chcąc kandydować należy poinformować o tym walne zgromadzenie, np. pismem potwierdzającym, że zgadzam się na kandydowanie na konkretne jedno lub więcej stanowisk w organach koła.

Odmiennie jest z czynnym prawem wyborczym, czyli prawem do głosowania podczas wyborów na walnym zgromadzeniu. Ponieważ statut PZŁ określa, że w walnym zgromadzeniu można brać udział tylko osobiście, nie ma możliwości oddawania głosy przez kogoś nieobecnego, nawet gdyby chciano zrobić to przez obecnego pełnomocnika. To jest niemożliwe, bo naruszałoby statut PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.