strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Piotr
Data: 29/07/2015
Publikacja: 31/07/2015
Pytanie: Czy myśliwy polujący indywidualnie z podchodu i ambony, np. ambona nr 5 podchód zielona dróżka, może tym wpisem zblokować ambony w tym terenie np. ambonę nr 3, 4, 6. Dodam, że ambon w tym obwodzie jest 7. Czy może żądać od kolegi, który wpisany jest na ambonie innej niż on, aby ją opuścił?

Odpowiedź:
Celem możliwości wpisania do książki ewidencji miejsca wykonywania polowania w sposób jednoznaczny, obwód powinien być podzielona na rejony/rewiry/łowiska/itp., co pozwala jednym numerem, czy jedną nazwą wpisaną do książki określić, że dany obszar jest zajęty przez danego
myśliwego i poluje on tam albo z dowolnych ambonach i zwyżek, które się na danym rejonie/rewirze/łowisku/itp. znajdują, albo poluje z podchodu, mając gwarancję, że bez jego zgody nie spotka na tym rejonie/rewirze/łowisku/itp. bez swojej wiedzy i zgody.

Identyfikowanie miejsca wykonywania polowania tylko poprzez numer ambony, bez wzięcia pod uwagę obszaru, który myśliwy rezerwuje sobie wpisem do książki uważam za niepraktyczne i niebezpieczne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.