strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Szymański
Data: 20/09/2016
Publikacja: 21/09/2016
Pytanie: Do WZ odwołał się członek koła, który został zawieszony w prawach i obowiązkach przez zarząd koła.
1) czy zawieszony członek koła ma prawo brać udział w głosowaniu nad swoim odwołaniem?
2) jeżeli brał udział w ww. głosowaniu to czy takie głosowanie jest ważne?
3) forma głosowania była tak -nie, nie było formy wstrzymujący
4) jakie przepisy regulują te zagadnienie?

Odpowiedź:
ad1)
Zawieszenie nie jest prawomocne, bo się odwołał i na WZ ma pełne prawa członkowskie.

ad2)
Oczywiście, że jest ważne.

ad3)
Zwykła większość, to więcej głosów za niż przeciw, a wstrzymujące się nie liczą. Nawet jeżeli ogłoszono, że głosujemy TAK/NIE, to zawsze można nie oddać kartki i jest to głos wstrzymujący nie mający wpływu na wynik głosownia.

ad4)
§ 168 ust.1 statutu PZŁ

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.