strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Łukasz
Data: 31/01/2017
Publikacja: 01/02/2017
Pytanie: Czy łowczy koła po rezygnacji ze swojej funkcji ma obowiązek wykonywać swoje zadania do czasu przyjęcia tej rezygnacji przez Walne Zgromadzenie?

Czy Zarząd Koła może upoważnić jednego z członków Zarządu do pełnienia obowiązków łowczego po jego rezygnacji ze stanowiska ale przed przyjęciem tej rezygnacji przez Walne Zgromadzenie?

Odpowiedź:
Nie ma takiego obowiązku, ale formalnie jest członkiem zarządu i np. zarząd do WZ jest w takim samym składzie jak przed rezygnacją.

Tak, może upoważnić i nie tylko członka zarządu, ale każdego członka koła. Taka osoba nie ma głosu na posiedzeniach zarządu, ale wykonuje wszystkie powierzone jej obowiązki.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.