strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ewa
Data: 22/09/2020
Publikacja: 24/09/2020
Pytanie: Nasze koło łowieckie wyznaczyło termin WZ sprawozdawczego na dzień 30.09.2020 roku. ZK nie chce udostępnić do wglądu sprawozdania finansowego, pomimo polecenia, jakie zostało zamieszczone przez ZG. Zarząd naszego koła twierdzi, że nie ma podstawy prawnej, aby udostępniać członkom koła informacje dotyczące stanu finansów koła. Jako członkowie koła, chcielibyśmy mieć wgląd w roczne sprawozdanie finansowe. Tym bardziej, iż stan finansów koła jest przed myśliwymi ukrywany, przez co jesteśmy bardzo zaniepokojeni, iż nasza sytuacja finansowa jest zagrożona. Czy jest podstawa prawna, która nakazuje zarządowi koła udostępnienie sprawozdania finansowego z działalności finansowej zarządu koła?

Poniżej link udostępniony przez ZG: "https://www.pzlow.pl/30-wrzesnia-mija-termin-zatwierdzania-sprawozdan-finansowych-kol-lowieckich”.

Zważywszy na wynikający ze Statutu PZŁ 21-dniowy termin na zwołanie WZ z czynnością tą należy się pośpieszyć. Ze względu na układ kalendarza zarządy kół, które nie zwołały WZ na ostatni weekend września (26-26 września br.) mogę to jeszcze zrobić na dzień 30 września br. wysyłając zawiadomienia o miejscu i terminie walnego do dnia 9 września br. Ze względu na wagę sprawy oraz zapewnienie pełnej transparentności działania, celem umożliwienia członkom koła zapoznanie się z danymi finansowymi sporządzone przez zarząd sprawozdanie finansowe powinno być dołączone do zawiadomienia o zwołaniu WZ.

Odpowiedź:
Rzeczywiście, nie ma żadnego przepisu prawnego, który nakazywałby udostępnienie sprawozdania finansowego zarządu przed walnym zgromadzeniem. Paweł Lisiak pisze w informacji, że ..."sprawozdanie finansowe powinno być dołączone do zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia".... "Powinno" nie oznacza, że musi, a jeżeli jako członek NRŁ, która statut pisała, nie upominał się, żeby zrobić taki zapis w statucie, to teraz może sobie pisać, że sprawozdanie "powinno być załączone" do zawiadomienia, ale nie jest to żadne prawo dla zarządu koła.

W normalnym kole, przy normalnym zarządzie, każdy zainteresowany może dostać od zarządu sprawozdanie finansowe, ale należy wziąć pod uwagę, że zarząd nie ma jeszcze tego sprawozdania i przygotuje go dopiero na dzień walnego zgromadzenia. Nie wiem, dlaczego zarząd nie chce udostępnić sprawozdania finansowego, ale jeżeli członkowie koła wiedzą, że jest gotowe, ale ukrywane i nie wiadomo, czy każdy będzie mógł go zobaczyć nawet w dniu walnego zgromadzenia, to zawsze można członkom takiego zarządu nie udzielić absolutorium, odwołać ich i wybrać innych. Oczywiście nie byłyby to wybory zarządu nowej kadencji, bo stara jeszcze się nie skończyła, ale byłyby to wybory uzupełniające.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.