strona główna forum dyskusyjne


Pytał: hpasik
Data: 18/03/2021
Publikacja: 18/03/2021
Pytanie: Zarząd koła w osobach łowczego i sekretarz - przyjął do koła nowych członków z innych kół. Czy w tak okrojonym składzie Zarząd, mógł przyjąć do koła trzech innych członków? Przy tym przyjmowaniu do koła nie był obecny Prezes i skarbnik.

Odpowiedź:
Jeżeli zarząd jest 4-osobowy, to obecne 2 osoby tworzą kworum i mogą przyjmować członków do koła. Teraz zarząd powinien powiadomić członków koła o przyjęciu, a ci mogą w liczbie 1/3 członków złożyć w ciągu 30 dni od dnia wysłania powiadomienia, odwołanie do WZ. W ten sposób uchwała o przyjęciu jest zawieszona do czasu rozpatrzenia odwołania przez WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.