strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Irek K.
Data: 02/09/2004
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Upolowany ptak lub szkodnik wpisany do ,,odstrzału,, nie jest potwierdzony wpisem do książki wyjść. Brak takiego wpisu w książce jest uchybieniem proceduralnym czy poważnym naruszeniem prawa?

Odpowiedź:
Odstrzały wydaje się na polowanie zwierzyny łownej, w tym ptaków i drapieżników. §14 ust.1 pkt.5 rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania nakazuje wpisanie do ksiązki gatunku oraz płci zwierzyny pozyskanej na polowaniu indywidualnym. Zwierzyna pozyskana na polowaniu, w tym ptaki to zwierzyna łowna i tę należy wpisywać. Szkodnik, w rozumieniu, że nie jest to zwierzyna łowna, co w praktyce oznacza tylko odstrzelenie zdziczałego psa lub kota na podstawie ustawy o ochronie zwierzyny, nie musi być do książki wpisywany. Nie wpisanie do ksiązki pozyskanej zwierzyny po zakończeniu polowania jest naruszeniem prawa łowieckiego. W zależności od okoliczności, bo może to być niedopatrzenie lub działanie celowe myśliwego, sprawą powinien zając się zarząd lub nawet rzecznik dyscyplinarny, ustalając faktyczne okoliczności sprawy i wyciągnąć odpowiednie konsekwencje.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.