strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
39912/09/2005Czy odstrzały wydaje i podpisuje tylko łowczy, czy powinien podpisywać je również prezes koła?
39508/09/2005Czy zarząd koła może wstrzymać wydawanie pozwoleń na odstrzał indywidualny jeleni byków aż do odwołania, tłumacząc się rezerwowaniem byków na polowanie dewizowe w okresie rykowiska Czy nie jest to łamanie ustawowego prawa do wykonywania polowania dla członka zrzeszenia?
38111/08/2005Dlaczego myśliwy wykonujący polowanie nocne jest obowiązany zgodnie z nowym wzorem książki dokonać wypisu po zakończeniu polowania do godziny 9.00?
38010/08/2005Czy jeżeli łowczy jest pisemnie upoważniony do dokonywania wpisów w książce ewidencji zgłoszeń, to czy łowczy może mieć książkę ze sobą na polowaniu, żeby móc od razu dokonywać wpisu w książce po zgłoszeniu telefonicznym przez myśliwego?
37503/08/2005Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, iż wydawanie zezwoleń na dziki corocznie rozpocznie się od pierwszego sierpnia. Jednak później Zarząd wydał decyzję zezwalającą na odstrzał dzików od pierwszego lipca w niektórych łowiskach tłumacząc to nasileniem szkód na uprawach rolnych. Czy postąpił zgodne ze Statutem Koła Łowieckiego?
37329/06/2005Czy myśliwy dokonujący wpisu do książki przed polowaniem, może również wypełnić kolumnę dotyczącą daty i czasu zakończenia polowania?
36031/05/2005Czy łowczy koła nadzorując pracę strażników łowieckich ma prawo przebywać w terenie z bronią i czy musi się wpisać do książki ewidencji pobytu w obwodzie, choć nie zamierza wykonywać polowania?
35829/05/2005Czy myśliwy może być ukarany mandatem karnym za nie posiadanie przy sobie dokumentów do wykonywania polowania, przez strażnika łowieckiego lub strażnika leśnego?
35729/05/2005Czy myśliwy może poruszać się po terenach leśnych samochodem, a jeśli tak to w jakich przypadkach i na podstawie czego?
35324/05/2005Zgodnie z & 23 pkt 1 Rozporządzenia, książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym powinna znajdować się na terenie obwodu łowieckiego. Czy zatem Zarząd Koła może w dowolnym miejscu wyłożyć taką książkę poza obwodem łowieckim?
34401/04/2005Czy łowczy kola ma prawo odmowić wypisania odstrzalu od 1.04.2005 na polowanie indywidualne tłumacząc się, że czeka na nowe wzory odstrzałow i od kiedy one obowiązują?
33608/03/2005Jak formalnie dokumentować na odstrzale fakt pozyskania zwierzyny, ilość, datę i czy godzinę?
32924/01/2005Czy zmienę miejsce polowania indywidualnego myśliwy powinien ten fakt zaznaczyć w ewidencji pobytu poprzez podanie czasu zakończenia polowania w danym miejscu i ponowne wpisanie w tym samym rejestrze czasu rozpoczęcia i miejsca, czy wolno zrobić tylko korektę poprzez dostawienie np. cyfry do istniejacego wpisu określającego numer rewiru i zmienić miejsce polowania? Jakie są skutki prawne takiego działania ?
32606/01/2005Czy zarządca - dzierżawca obwodu łowieckiego wystawiając upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego ma obowiązek przestrzegania terminów okresów ochronnych zwierzyny łownej, a jeśli tak, to z jakich aktów prawnych to wynika?
31015/11/2004Czy zarząd może wydać więcej zezwoleń na odstrzał zwierzyny (odstrzałów) niż przewiduje plan, np. plan przewiduje pozyskanie dwóch byków jeleni, a zezwoleń wydano więcej?
30327/10/2004Nasz obwód graniczy z obwodem sąsiadów po linii pola i lasu. Pole jest nasze. Czy zgodne z prawem będzie polowanie z zasiadki z ziemi przy granicy lasu i strzelenie sarny , która wyjdzie z lasu na uprawę na pole?
29926/10/2004Czy uchwała zarząd koła o możliwości wypisywania się na polowania indywidualne w książce ewidencji na okres do 3 dni pobytu w łowisku jest zgodna z prawem. Kto ją może uchylić?
29417/10/2004Czy mogę po swojej nieruchmości, w postaci kilkunasto hektarową posiadłość z domkiem na terenie obcego obwodu łowieckiego, do którego przylega mój obwód łowiecki chodzić z bronią idąc na polowanie w swoim obwodzie?
28309/09/2004Czy Łowczy Koła, bądź Zarząd Koła może zabrać - cofnąć odstrzał za nieetyczne zachowanie. Dokładniej mówiąc chodzi o wpisanie się do książki zgłoszeń bez uzgodnienia z pozostałymi myśliwymi.
28102/09/2004Czy brak wpisu upolowanego ptaka lub szkodnika wpisanych do odstrzału w książce wyjść jest uchybieniem proceduralnym czy poważnym naruszeniem prawa?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.