strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Ignacy Stawicki
Data: 08/03/2005
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jak formalnie dokumentować na odstrzale fakt pozyskania zwierzyny, ilość, datę i czy godzinę?

Odpowiedź:

W świetle obowiązującego jeszcze rozporządzenia o warunkach wykonywania polowania, ilości, daty i godziny pozyskania nie odnotowuje się w odstrzale w ogóle. Wyjątek stanowi odstawienie tuszy do punktu skupu, który na odstrzale wpisuje numer znacznika, a więc w jakiś sposób potwierdza ilość.

Po zmianie ustawy łowieckiej w sierpniu 2004 r., ustawa w Art.2b ust.2 wprowadziła następujący obowiązek:

"W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego:
1) w odniesieniu do zwierzyny grubej - przed podjęciem czynności transportowych,
2) w odniesieniu do zwierzyny drobnej - niezwłocznie po zakończeniu polowania."

Przepis powyższy wchodzi w życie 30 czerwca 2005 r., najprawdopodobniej już po wejściu w zycie nowego rozporządzrnia o warunkach wykonywania polowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.