strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Robert Suchecki
Data: 01/04/2005
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Czy łowczy kola ma prawo odmowić wypisania odstrzalu od 1.04.2005 na polowanie indywidualne tłumacząc się, że czeka na nowe wzory odstrzałow i od kiedy one obowiązują?

Odpowiedź:
Zarząd koła i łowczy mają obowiązek stosowania obowiązującego prawa, a to w sprawie wydawania odstrzałów indywidualnych nie uległo jeszcze zmianie. Wprawdzie już od przeszło pół roku przygotowywane jest w Ministerstwie Ochony Środowiska nowe rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania, ale póki nie zostanie podpisane i opublikowane obowiązuje obecne, którego nikt nie anulował. Przewidywana zmiana rozporzadzenia wynika z nowelizacji ustawy łowieckiej, ale minister ma ustawowy czas do 30 czerwca na opublikowanie nowego rozporządzenia, bo z tym dniem wchodzi w życie przepis wymagający innych druków odstrzałów indywidualnych.

Do daty wejścia w życie nowego rozporządzenia, tak druki odstrzałów jak i wzór książki zgłoszeń na polowanie pozostają bez zmian.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.