strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sobolewski
Data: 24/05/2005
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Zgodnie z & 23 pkt 1 Rozporządzenia, książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym powinna znajdować się na terenie obwodu łowieckiego.
Czy zatem Zarząd Koła może w dowolnym miejscu wyłożyć taką książkę
poza obwodem łowieckim? Jak mam postąpić jako członek Komisji Rewizyjnej?


Odpowiedź:
Jeżeli powinna być w obwodzie, to tam jest jej miejsce.Dowolnie wybrane miejsce poza obwodem jest nieprawidłowe.

Jako KR powinniście wystąpić do zarządu w prośbą o spowodowanie wyłożenia książki zgodnie z tym rozporządzeniem. Można wcześniej sprawdzić w nadleśnictwie, co zarząd napisał w informacji na temat miejsca wyłożenia ksiązki. Jeżeli w piśmie do nadleśnictwa miejsce wybrane przez zarząd nie leży w obwodzie łowieckim, należy spytać się w nadleśnictwie, czy zamierzają w związku z tym zwrócić się do koła o przeniesienie książki w granice obwodu. Jeżeli KR stwierdzi, że dla członków koła korzystniejszym jest wyłożenie ksiązki w obwodzie, to w drastycznej sytuacji może żądać zwołania NWZ celem wyjaśnienia tej kwestii lub nawet odwołania zarządu.

Nie można jednak wykluczyć, że miejsce wybrane przez zarząd jest bardzie wygodne i korzystne tak dla członków koła, jak i dla nadleśnictwa. Jeżeli tak będzie, to nie upierałbym się przy stanowisku, że książka musi być w obwodzie. Taka nieprawidłowość w stosunku do litery tego przepisu jest do przyjęcia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.