strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Profil1
Data: 29/05/2005
Publikacja: 15/07/2006
Pytanie: Czy myśliwy może poruszać się po terenach leśnych samochodem, a jeśli tak to w jakich przypadkach i na podstawie czego?

Odpowiedź:
Przejazd drogą publiczną w lesie i parkowanie na niej jest dozwolone, chyba, że zabraniają tego znaki drogowe. Myśliwy może poruszać się po innych drogach leśnych samochodem w związku z wykonywaniem zadań gospodarki łowieckiej. Polowanie zalicza się do tych zadań i wjazd do lasu w celu wykonywania legalnego polowania jest dozwolony. Ustawa o lasach wymienia obowiązek parkowania samochodów na wskazanych przez nadleśnictwa miejscach i w tej kwestii może dochodzić do nieporozumień, jeżeli samochód myśliwego został zaparkowany w lesie w miejscu do tego nie przeznaczonym. Więcej na ten temat można przeczytać w Rozdziale 5 ustawy o lasach.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.