strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paulo
Data: 03/08/2005
Publikacja: 03/08/2005
Pytanie: Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, iż wydawanie zezwoleń na dziki corocznie
rozpocznie się od pierwszego sierpnia. Jednak później Zarząd wydał decyzję zezwalającą na odstrzał dzików od pierwszego lipca w niektórych łowiskach tłumacząc to nasileniem szkód na uprawach rolnych. Czy postąpił zgodne ze Statutem Koła Łowieckiego?

Odpowiedź:
Zarząd jest związany uchwałą WZ. Jednak jeżeli zmienił tę uchwałę i miał do tego aprobatę członków koła, to choć było to złamanie zasad statutowych, to tylko WZ mogłoby wyciągać konsekwencje takiej decyzji zarządu. Jeżeli jednak członkowie są za taką decyzją, to usankcjonuje ją również WZ.

A już poza pytaniem, decyzja WZ o opóźnieniu do sierpnia wydawania odstrzałów na dziki nie jest racjonalna. To na wiosnę są największe szkody i wtedy penetracja terenu przez myśliwych jest jak najbardziej wskazana. Prawdopodobnie obawiano się strzelenia loch, ale zamiast zakazu należało uczulić zarząd na kontrole pozyskania dzików i podjąć np. uchwałę zobowiązującą zarząd do złożenia doniesienia do prokuratury na każde strzelenie lochy w okresie ochronnym, bo jest to przestępstwo określone w ustawie łowieckiej i każdy członek koła powinien mieć świadomość tego faktu..

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.