strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sobolewski
Data: 11/08/2005
Publikacja: 11/08/2005
Pytanie: Dlaczego myśliwy wykonujący polowanie nocne jest obowiązany zgodnie z nowym wzorem książki dokonać wypisu po zakończeniu polowania do godziny 9.00? A co w przypadku, gdy zajdzie konieczność poszukiwania postrzałka? Myśliwy który nie wypisze się do godziny 9.00 narusza regulamin polowań a zatem łamie prawo, a z drugiej strony nie może tego dokonać bez sprawdzenia wyników strzału i ewentualnego dojścia postrzałka, co byłoby również naruszeniem prawa i etyki myśliwego.

Odpowiedź:
Najprostrzą odpowiedzią jest, że dlatego ponieważ tak przewiduje rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania, ale rozumiem, że chodzi raczej o merytoryczne znaczenie wypisania się przed 9:00 rano.

Osobiście uważam, że nie ma specjalnych niedogodności związanych z tym obowiązkiem, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę zasady bezpieczeństwa na polowaniu, przy czym nie myślę tu tylko o bezpiecznym strzelaniu. Polowanie indywidualnme w nocy wykonują często myśliwi w pojedynkę i brak wypisu po 9:00 powinien zmobiizować innych do upewnienia się czy danemu myśliwemu nic się nie stało, a mógł zasłabnąć, złamać nogę, mógł się zgubić i jeszcze szereg innych przypadłości mogło się mu przytrafić.

Przykład poszukiwania postrzałka nie jest tu dobry, bo jeżeli po rannym strzelaniu do zwierzyny myśliwy nie doszedł jej do godz. 9:00, to dochodzenie będzie dłuższe i warto zameldować się przy książce i dopiero potem rozpocząć poszukiwania zapisując się ponownie. Żaden przepis nie nakazuje nieprzerwanego poszukiwania postrzałka od momentu strzału, aż do jego odnalezienia. Wskazanym jest rozpoczęcie poszukiwań dopiero po pewnym czasie i również udanie się po psa jest wskazane. Obie te sytuacje nie uchybiają obowiązkowi dochodzenia postrzałka. Tak więc zgłoszenie się przy książce przed odszukaniem postrzałka i przed godz. 9:00 nie powoduje łamania obowiązku dochodzenia postrzałka.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.