strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Edward Frątczak
Data: 24/10/2005
Publikacja: 27/10/2005
Pytanie: Zarząd koła nakazuje polować na jednym rojonie kilku myśliwym jednocześnie na nocnych polowaniach, na kilku zwyżkach postawionych przy kukurydzy w celu uniknięncia większych szkód i nie wolno wpisać sie na inny rejon. Czy zarząd miał prowo podjąc taką uchwałę?

Odpowiedź:
Zarząd ma prawo organizować sposób polowania członków koła, co prawdopodobnie spowodowane jest szkodami, ale oczywiście nie powinien dopuszczać do sytuacji zagrożającej bezpieczeństwu. Nie wiem jak duże są rejony w tym kole, ale ich rozmiar powinien być nie większy niż odpowiadający polowaniu jednego myśliwego, a więc np. ca 500 - 1000 m ściany lasu (do 1 km2). Nawet jednak w takim rejonie mogłoby polować więcej niż jeden myśliwy, jeżeli mogą bezpiecznie podzielić się rejonem, np. siedząc każdy na innej ambonie czy zwyżce, których może być w rejonie więcej niż jedna.

Jeżeli reguł bezpieczeństwa nie można zachować, pozostaje odwoływać się do WZ, które powinno określić sposób takich polowań, aby były one bezpieczne.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.