strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
51123/01/2006Czy Łowczy Koła, bez konsultacji z pozostałymi członkami Zarządu Koła, może zażądać natychmiastowego zwrotu indywidualnego odstrzału, bo uznał za nieetyczne pozyskanie dwóch warchlaków jednym strzałem w drodze na nie oznaczone buchtowisko, będące wysypaną przyczepą buraków?
50718/01/2006Jakie działania powinien podjąć Zarząd Koła w stosunku do myśliwego, który podprowadzając myśliwego dewizowego, nie wpisał wyjścia w łowisko do książki ewidencji pobytu na polowaniu, łamiąc tym art. 43 ust.a Prawa Łowieckiego?
49104/01/2006Czy zarząd koła może wymagać od myśliwych, oprócz wpisu do książki pobytu w łowisku, telefonicznego zgłaszania do któregoś z członków zarządu wyjścia w łowisko i określenia gdzie będzie wykonywał polowanie?
49004/01/2006Czy myśliwy może wziąć ze sobą osobę towarzyszącą bez zgody zarządu na polowanie indywidualne?
48904/01/2006Czy polowanie na bażanty, które jest odnotowane w grafiku polowań, a które rozpoczyna się i kończy zbiórką myśliwych, ale które polega na indywidualnym wykonywaniu polowania niezależnie od innych uczestników polowania należy formalnie uznać za polowanie zbiorowe czy też indywidualne?
48728/12/2005Członkowi koła, który ma podwójne obywatelstwo, łowczy przeznacza 10 szt. rogaczy w cenie 500 zł /szt., a członkom koła nie wolno w tym czasie polować Jak to traktować -polowanie dewizowe, czy może komercyjne? Na jakiej zasadzie Ten Kolega powinien dokonywać odstrzału?
48323/12/2005Czy zarząd koła może umieścić w terminarzu polowań, a póżniej polować, na zwierzynę, której nie ma do pozyskania w rocznymm planie łowieckim?
48219/12/2005Czy w toku postępowania karnego z powództwa cywielnego o pomówienie, przeciwko łowczemu, możliwe jest nie wydanie odstrzału napodstawie decyzji zarządu,czlonkowi tego koła, który tą sprawe założył jeśli wszystkie wymogi związane z członkowstwem zostały spełnione? Czy to prawda, że odstrzał indywidualny jest nagrodą?
47919/12/2005Czy jako czlonek kola lowieckiego mogę zaprosić myśliwego z Niemiec, który posiada tamtejsze uprawnienia do wykonywania polowania. Czy w kolo lowieckie może wydać takiemu myśliwemu odstrzał indywidualny na zasadach takich samych jak zaproszonemu polskiemu myśliwemu?
47209/12/2005Czy myśliwy rozpoczynający polowanie indywidualne o godz. 5:00 (listopad), zobowiazany jest wypisać się w książce do godz. 9:00?
46801/12/2005Czy zarząd koła może wymagać od myśliwych, oprócz wpisu do książki pobytu w łowisku, telefonicznego zgłaszania do któregoś z członków zarządu wyjścia w łowisko i określenia gdzie będzie wykonywał polowanie?
44608/11/2005Czy jeżeli w druku rocznego planu łowieckiego jest mowa o dzikach warchlakach, przelatkach i pozostałych, to czy w odstrzału musi być napisane dzik warchlak, dzik przelatek, dzik (pozostałe), a nie wolno pisąć dzik wycinek, odyniec, czy locha?
43431/10/2005Jeżeli w druku 'Upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego' napisane jest w punkcie 4.1. "Gatunek oraz opis zwierzyny (zgodnie z terminologią rocznego planu łowieckiego)", a w druku Rocznego planu łowieckiego jest mowa o dzikach warchlakach, przelatkach i pozostałych, to czy jest to właściwy podział i czy można wpisywać odyńce, wycinki i lochy do odstrzału?
43024/10/2005Czy myśliwy udający sie na polowanie indywidualne po wpisaniu się do ewidencji i określeniu obszaru , na którym polowanie to będzie wykonywał może uważać, że inni myśliwi nie powinni na ten obszar wchodzić do czasu zakończenia przez niego polowania?
42624/10/2005Zarząd koła nakazuje polować na jednym rojonie kilku myśliwym jednocześnie na nocnych polowaniach, na kilku zwyżkach postawionych przy kukurydzy w celu uniknięncia większych szkód i nie wolno wpisać sie na inny rejon. Czy zarząd miał prowo podjąc taką uchwałę?
42424/10/2005Czy łowczy koła, w którym roczny plan pozyskania jelenia - byka wynosi dwie sztuki, może nie wydać odstrzału na byka myśliwemu, który w ubiegłym roku pozyskał jelenia?
42217/10/2005Czy myśliwy udający sie na polowanie indywidualne po wpisaniu sie do ewidencji i określeniu obszaru, na którym polowanie to będzie wykonywał może uważać, że inni myśliwi nie powinni na ten obszar wchodzić do czasu zakończenia przez niego polowania?
40922/09/2005Czy ambona do celów obserwacji zwierząt przez dzieci i młodzież, z której podobno się nie poluje, bo znajduje się bezpośrednio przy paśniku i lizawkach, powinna być oznakowana, zarejestrowana, itp.?
40319/09/2005Czy zarząd koła może zabronić polowania np.na kaczki ze względu na niebezpieczeństwo ptasiej grypy ?
40117/09/2005Czy jadąc z kolegą na polowanie indywidualne jednym samochodem, on idzie na inny sektor (obwód podzielony na sektory), a ja na inny, jest to polowanie zbiorowe? Nasz Zarząd uważa że tak, czy ma rację?
poprzednia   5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.