strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Andrzej Ropel
Data: 24/10/2005
Publikacja: 31/10/2005
Pytanie: Czy myśliwy udający sie na polowanie indywidualne po wpisaniu się do ewidencji i określeniu obszaru , na którym polowanie to będzie wykonywał może uważać, że inni myśliwi nie powinni na ten obszar wchodzić do czasu zakończenia przez niego polowania?

Odpowiedź:
Uważam że tak, z tym, że to nie myśłiwy powinien określać obszar, na któym poluje, tylko zarząd powinien był podzielić obwód na ściśle określone rejony, które zajmują pojedynczo zapisujący się myśliwi, podając w książce numer rejonu.

Sposób zapisywania się na polowanie indywidualne powinien być już dawno określony przez WZ koła, żeby istnaiła pełna jasność, kto, kiedy i gdzie poluje. W moim kole istnieje możliwość, zże druga osoba może polować w tym samym rejonie, jeżeli uzgodni to z osobą,
która wpisała się wcześniej. Wchodzenie i polowanie w rejonie, w którym poluje już inny myśliwy, który nic nie wie o drugiej osobie polującej w tym samym rejonie jest niebezpieczne i nie powinno mieć miejsca.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.