strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Krzysztof
Data: 01/12/2005
Publikacja: 08/12/2005
Pytanie: Czy zarząd koła może wymagać od myśliwych, oprócz wpisu do książki pobytu w łowisku, telefonicznego zgłaszania do któregoś z członków zarządu wyjścia w łowisko i określenia gdzie będzie wykonywał polowanie?

Odpowiedź:
Może, ale tylko na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia koła. Jeżeli takiej uchwały nie ma, zarząd nie może nakładać na członków dodatkowych obowiązków nie wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa łowieckiego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.