strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sylwia
Data: 19/12/2005
Publikacja: 25/12/2005
Pytanie: Czy w toku postępowania karnego z powództwa cywielnego o pomówienie, przeciwko łowczemu, możliwe jest nie wydanie odstrzału napodstawie decyzji zarządu,czlonkowi tego koła, który tą sprawe założył jeśli wszystkie wymogi związane z członkowstwem zostały
spełnione? Czy to prawda, że odstrzał indywidualny jest nagrodą?

Odpowiedź:
To czy odstrzał jest prawem członka, czy nagrodą zależy od konkretnych zapisów statutu koła i ewentualnie od uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej zasady wydawania odstrzałów indywidualnych w kole. Jeżeli "nagrodowa" forma odstrzału nie wynika z w/w
dokumentów, to wstrzymanie odstrzału jest karą statutową, do której udzielenia zarząd ma formalnie prawo. Wówczas złożenie odwołania do WZ od tej kary wstrzymuje jej wykonanie.

Gdyby zarząd działał wbrew w/w zasadom, to można złożyć skargę do ZO PZŁ, aby ten w ramach nadzoru cofnął uchwałę zarzadu o wstrzymaniu odstrzałów.

Samo oskarżenie o pomówienie z powództwa prywatnego nie jest podstawą, żeby oskarżany miał być zawieszony lub inaczej karany przez zarząd, zresztą zarząd koła nie jest władny stosować kar statutowych wobec członków organów koła. Tak samo nie powinien być z tego tytułu karany lub "nie nagradzany" skarżący, a zarząd koła nie powinien w ogóle się tą sprawą zajmować.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.