strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Paweł Dec
Data: 23/12/2005
Publikacja: 26/12/2005
Pytanie: Czy zarząd koła może umieścić w terminarzu polowań, a póżniej polować, na zwierzynę, której nie ma do pozyskania w rocznymm planie łowieckim?

Odpowiedź:
W żadnej sytuacji nie może, a polowanie na zwierzynę nie znajdująca sie w rocznym planie łowieckim powoduje możliwośc ukarania przez sąd łowiecki.

Jednak plan łowiecki można skorygować, zgdonie z rozporządzeniem o planach łowieckich.
§5 tego rozporzadzenia pozwala na zmianę planu i jeżeli dopisana zostanie do niego zwierzyna do pozyskania, będzie można na nią polować.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.