strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek Nawrocki
Data: 28/12/2005
Publikacja: 30/12/2005
Pytanie: Członkowi koła, który ma podwójne obywatelstwo, łowczy przeznacza 10 szt. rogaczy w cenie 500 zł /szt., a członkom koła nie wolno w tym czasie polować Jak to traktować -polowanie dewizowe czy może komercyjne? Na jakiej zasadzie Ten Kolega powinien dokonywać odstrzału?

Odpowiedź:
Wszystkie prawa członków koła są równe i uchwły zarządu lub WZ muszą uszanować tę generalną zasadę. Jeżeli WZ uważa, że część rogaczy oddawana jest na odstrzał komercyjny dla członków koła, to do takiego odstrzału musi mieć prawo każdy członek koła, gotowy wydać określoną kwotę pieniędzy na odstrzał. Jednak tego typu uchwała nie może być skierowana tylko do jednego członka, dając mu uprawnienia niedostępne innym, którzy gotowi byliby spełnić te same warunki, żeby odstrzał otrzymać.

Odstrzałów indywidualnych wszyscy członkowie koła powinni dokonywać na równych prawach, a zasady wydawania odstrzałów uchwala WZ. Każde odstępstwo od zasady równych praw członków koła powinno spowodować uchylenie odpowiednich uchwał zarządu lub WZ przez ZO PZŁ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.