strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Hubert
Data: 04/01/2006
Publikacja: 04/01/2006
Pytanie: Czy polowanie na bażanty, które jest odnotowane w grafiku polowań, a które rozpoczyna się i kończy zbiórką myśliwych, ale które polega na indywidualnym wykonywaniu polowania niezależnie od innych uczestników polowania należy formalnie uznać za polowanie zbiorowe czy też indywidualne?

Odpowiedź:
Na pytanie, czy dane polowanie jest zbiorowym, czy też indywidualnym proszę pytać zarząd koła, który przygotowywał grafik. To zarząd wie, czy organizował polowanie zbiorowe, czy też zaprosił na wspólną zbiórkę przed polowaniem indywidualnym. W zależności od stanowiska zarządu, polowanie odbywa się wg reguł polowania zbiorowego, albo wg reguł polowań indywidualnych wszystkich uczestników.

W tym konkretnym przypadku, z pytania wynika, że po zbiórce polowanie odbywało się w formie indywidualnego polowania uczestników zbiórki. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej zarząd koła zarządził tylko wspólną zbiórke, żeby myśliwi nie dublowali opolowanego terenu, na którym ktoś inny polował wcześniej, a wszyscy wykonywali polowanie w formie polowania indywidualnego, na podstawie indywidualnych upoważnień (odstrzały).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.