strona główna forum dyskusyjne


Pytał: KŁNr 32 Lis Tomaszów Lubelski
Data: 04/01/2006
Publikacja: 06/01/2006
Pytanie: Czy zarząd koła może wymagać od myśliwych, oprócz wpisu do książki pobytu w łowisku, telefonicznego zgłaszania do któregoś z członków zarządu wyjścia w łowisko i określenia gdzie będzie wykonywał polowanie?

Odpowiedź:
Takie żądanie uchwalone przez zarząd nie ma podstaw w prawie łowieckim. Inaczej będzie, jeżeli taką formę zgłaszania uchwali walne zgromadzenie koła, bo wtedy formalnie taki obowiązek jest poprawny. W kompetencjach walnego zgromadzenia leży ustalanie zasad wydawania upoważnień do polowania indywidualnego i ramach tej kompetencji walne zgromadzenie mogłoby taki warunek uchwalić.

Merytorycznie rozpatrując to pytanie, uważam taki obowiązek za niepotrzebny, chyba, że istnieją szczególne przesłanki, których nie znam, które uzasadniałyby taka procedurę.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.