strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jędrek1
Data: 18/01/2006
Publikacja: 21/01/2006
Pytanie: Jakie działania powinien podjąć Zarząd Koła w stosunku do myśliwego, który podprowadzając myśliwego dewizowego, nie wpisał wyjścia w łowisko do książki ewidencji pobytu na polowaniu, łamiąc tym art. 43 ust.a Prawa Łowieckiego?

Odpowiedź:
Polując w Polsce, zobowiązany jest on do przestrzegania obowiązujących tu przepisów, w tym osobistego podpisania się w książce wyjść. Organizator polowania, w tym wypadku zarząd koła, a pewnie i biuro polowań, powinno zapoznać myśliwego zagranicznego z obowiązującymi w Polsce przepisami i poinformować go o obowiązku dokonania takiego wpisu przez podprowadzającego.

Ocenę zdarzenia dokonywałbym na podstawie tego, czy działanie myśliwego zagranicznego i ewentualnie podprowadzającego było celowe, czy tylko było niedopatrzeniem. Jeżeli celowe, np. żeby ukryć wyjście, to można byłoby mówić o przewinieniem podprowadzającego i dewizowca, bo oboje naruszyli przepisy obowiązujące w Polsce: podprowadzający, bo nie dokonał wpisu zgodnie z obowiązkiem nałożonym
ustawą i dewizowiec, nie podpisując się przy tym wpisie, a zarząd koła dopatrzyłby się umyśłnego działania podprowadzającego, powinien powiadomić ORD. Jeżeli jednak brak wpisu był niedogadaniem, pomyłką, błędem, etc., a zarząd uzna, że było to działanie
nieumyślne, albo niedogadanie czy niedopatrzenie, bo np. w pozostałe dni wpisu dokonano, pozostawiłbym sprawę bez biegu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.