strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Zawal Ireneusz
Data: 03/02/2006
Publikacja: 03/02/2006
Pytanie: Jak rozumieć oraz jak się należy odnieść do wpisu do książki przez myśliwego, że pozyskano zwierzynę wg "odstrzałów"? Czy to znaczy, że każdorazowo pozyskał on podczas wykonywania polowania limit ilościowy zwierzyny wyszczególniony na wystawionych mu odstrzałach uprawniających do polowań indywidualnych?

Odpowiedź:
W rubryce tej należy wpisać rzeczywiście pozyskaną zwierzynę podczas danego polowania lub nie wpisywać nic albo postawić kreskę w tej rubryce. Wpis "według odstrzału" oznacza pewnie, że myśliwy domniemywał, że w rybryke tę wpisuje się zwierzynę, na która będzie się polowało lub się polowało. Nie przypuszczam, żeby wpis ten miał na celu pozyskanie większej ilości zwierzyny, niż jest w odstrzale, bo w momencie przystąpienia do czynności transportowych tuszy, należy wpisać pozyskaną zwierzynę do odstrzału, a dopiero potem wpisać ją jeszcze do książki.

Tak samo wpisuje się do ksiązki zwierzyną drobną jak z grubą oraz pozyskane drapieżniki. Wpisuje się rzeczywiste liczby pozyskanych kaczek, gęsi czy lisów i jenotów, a wpis "według odtrzału" pozyskanych sztuk jest absolutnie niedopuszczalny w książce wyjść.

Zarząd powinien poinstruować tego myśliwego, jak prawidłowo wypełnia się odstrzał i książkę zgłoszeń na polowanie, a jeżeli to nie pomoże wyciągać konsekwencje statutowe.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.