strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
69013/09/2006Jadąc z kolegą na polowanie zapisuję się na jedno łowisko, a kolega wpisuje się na drugie łowisko. Czy kolega może polować na moim łowisku, a ja na kolegi, jednocześnie razem, będąc wpisanymi na swoich łowiskach?
68708/09/2006Łowczy sam, czy z resztą zarządu wymyślili, że można wisać się na polowanie w jednym obwodzie od godziny 16:00, a w drugim zakazał polowania przed 17.30. Jak ma to się do zasad wykonywania polowania?
68029/08/2006Jakie konsekwencje grożą myśliwemu, który posiadając w upoważnieniu wyłącznie dziki-warchlaki, strzelił dwa dziki-przelatki?
67025/07/2006Łowczy nie uzyskał absolutorium od członków koła i nadal piastuje swoje stanowisko. Kiedy przyszłam po odstrzał łowczy odmówił wypisania mi go, ponieważ stwierdził iż nie mam odrobionych dniówek, a faktycznie brakuje mi jednej dniówki do odpracowania. Czy rzeczywiście istniała podstawa aby nie wydac mi z tak błahego powodu odstrzału i kazać mi czekać do posiedzenia zarądu, na któym rozpatrzone zostanie moje odwołanie?
66824/07/2006Czy łowczy może odmówić wydania myśliwemu odstrzału, twierdząc, że cyt.: "wydanie odstrzału indywidualnego jest formą nagrodydla myśliwego, a nie jego prawem"?
64119/06/2006Czy łowczy może żądać wpisu do książki wyjść osoby towarzyszącej myśliwemu, np. przez zapis "plus osoba towarzysząca"?
63705/06/2006Czy w ramach delegacji § 53 pkt.10 statutu PZŁ.może WZ uchwalić zasadę, iż łowczy koła samodzielnie decyduje komu wydać odstrzał na polowanie indywidualne z gości, jak również sam decyduje kto z szeregowych członków koła może zaprosić swojego gościa - innego kolegę myśliwego na polowanie zbiorowe?
63505/06/2006Czy polowanie indywidualne może odbywać się z konia oraz jak wygląda kwestia samego oddania strzału do zwierzyny siedząc w siodle?
62324/05/2006Czy łowczy lub inny członek zarządu koła (lub razem) może/gą kontrolować myśliwego na polowaniu indywidualnym np. sprawdzać czy jest na miejscu (np. ambonie), gdzie się wcześniej wpisał?
61816/05/2006Czy myśliwy, wpisując się na polowanie indywidualne 25.09.2005 godz. 5,30 do 8,00, bezpośrednio po zakończonym w dniu 24.09.2005 polowaniu dewizowym, wcześniejszej niż wpis łowczego koła z godz. 7.00, informujący, że polowania indywidualne w kole odwieszone są od dnia 25.09.2005, popełnił wykroczenie?
60325/04/2006Czy Walne Zgromadzenie może uchwalić opłaty za pobyt w łowisku, np. po 20-tym pobycie(polowaniu) każdy następny będzie płatny?
60025/04/2006Czy myśliwy może czuć się ukarany za to, że nie dostał odstrzału na zebraniu koła, na którym był nieobecny, jeżeli zarządzenie naszego zarządu mówi wyrażnie, że odstrzały wszyscy odbierają osobiście na zebraniach, a w przypadku usprawiedliwionej nieobecności otrzymują je po telefonicznym uzgodnieniu z łowczym?
59525/04/2006Czy jeżeli zarząd koła zmieni granice rewirów i wprowadzi nowy ich podział, zwiekszając ich ilość, czy taka decyzja wymaga zatwierdzenia uchwałą WZ lub innej zgody, np. Lasów Państwowych?
58826/03/2006Myśliwy 12.12.2005 pozyskał borsuka, co wpisał do ksiązki, a polowanie wykonywał bez ważnego upowanienia. Za powyższe zarząd wymierzył myśliwemu karę 3 miesięcy zakazu wykonywania polowania. Czy nie było to przestępstwo z Art. 53 ust. 3 i 4, które powinno być ścigane przze prokuratora lub rzecznika dyscyplinarnego PZŁ?
56826/03/2006Czy łowczy koła może odmawiać wydania odstrzału myśliwemu nie objętego żadnymi sankcjami i posiadającymi pełne uprawnienia do wykonywania polowania tłumacząc się brakiem druków odstrzałowych?
54801/03/2006Czy myśliwy ma prawo/obowiązek wpisać się do książki zgłoszeń na czas pobytu w łowisku w celu dokarmiania zwierzyny (bez broni)?. Chcę nadmienić, że ma to związek z kontrolowaniem przez Straż Leśną książki i myśliwych w terenie.
52810/02/2006Jakie konsekwencje grożą myśliwemu za wpis do książki na polowanie indywidualne bez ważnego odstrzału?
52710/02/2006Czy można tego samego rogacza ale wpisanego do dwóch zeszytów w jednym łowiesku obwodu rozpatrywać jako dwa rogacze?
52103/02/2006Czy popełnia wykroczenie zapisujący w książce dwie osoby wcześniej i dokonujący rezerwacji ambon, bo przecież wpis musi być dokonany przed rozpoczęciem polowania, którego definicję daje ustawa?
51903/02/2006Jak rozumieć oraz jak się należy odnieść do wpisu do książki przez myśliwego, że pozyskano zwierzynę wg "odstrzałów"? Czy to znaczy, że każdorazowo pozyskał on podczas wykonywania polowania limit ilościowy zwierzyny wyszczególniony na wystawionych mu odstrzałach uprawniających do polowań indywidualnych?
poprzednia   5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.