strona główna forum dyskusyjne


Pytał: potter
Data: 26/03/2006
Publikacja: 02/04/2006
Pytanie: Czy łowczy koła może odmawiać wydania odstrzału myśliwemu nie objętego żadnymi sankcjami i posiadającymi pełne uprawnienia do wykonywania polowania tłumacząc się brakiem druków odstrzałowych?

Odpowiedź:
Takie działanie łowczego jest niedopuszczalne. Konsekwencje wobec takiego postępowania może wyciągnąć tylko WZ koła, np. nie udzielając absolutorium i odwołując ze stanowiska. KR powinna wytknąć w swoim sprawozdaniu takie działanie jako naganne.

A może należało podjechać do ZO, kupić jeden bloczek na rzecz koła, dostarczyć łowczemu, a rachunek skarbnikowi. Bloczek i tak będzie potrzebny na nowy sezon i będzie to dokładnie ten sam wzór, bo rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania nie ulega zmianie. Może to zawstydziłoby trochę zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.