strona główna forum dyskusyjne


Pytał: jean
Data: 25/04/2006
Publikacja: 29/04/2006
Pytanie: Czy jeżeli zarząd koła zmieni granice rewirów i wprowadzi nowy ich podział, zwiekszając ich ilość, czy taka decyzja wymaga zatwierdzenia uchwałą WZ lub innej zgody, np. Lasów Państwowych?

Odpowiedź:
Zmiana granic rewirów i wprowadzenie nowego ich podziału, w tym zwiekszenie ich ilości, nie wymaga uchwały WZ i nie musi być uzgadniane z Lasami Państwowymi. Podział obwodu na rewiry leży w pełni w kompetencjach zarządu koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.