strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Miczel
Data: 25/04/2006
Publikacja: 05/05/2006
Pytanie: Czy Walne Zgromadzenie może uchwalić opłaty za pobyt w łowisku, np. po 20-tym pobycie(polowaniu) każdy następny będzie płatny?

Odpowiedź:
Uchwała taka różnicowałaby prawo do polowania członkom koła, a przez to nierówno traktowałaby członków koła, co w świetle ustawy łowieckiej i Statutu PZŁ jest niedopuszczalne. Gdyby WZ taka uchwałę przyjeło, ZO powinien ją uchylić, a odwołanie w tej sprawie może złożyć każdy członek koła.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.