strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Andrzej
Data: 05/06/2006
Publikacja: 10/06/2006
Pytanie: Czy w ramach delegacji § 53 pkt.10 statutu PZŁ.może WZ uchwalić zasadę, iż łowczy koła samodzielnie decyduje komu wydać odstrzał na polowanie indywidualne z gości, jak również sam decyduje kto z szeregowych członków koła może zaprosić swojego gościa - innego kolegę myśliwego na polowanie zbiorowe?

Odpowiedź:
Sprawa sposobu zapraszania gości na polowanie indywidualne lub zbiorowe nie musi być rozstrzygana w ramach uchwały wskazanej przez §53 pkt.10 statutu PZŁ. WZ może powierzyć łowczemu prawo do decydowania, kogo zaprosić na polowanie, a kogo nie. Nie ma to jednak nic wspólnego z zasadami wydawania odstrzałów indywidualnych, które powinny być regulowane przez WZ w ramach uchwały przywołanej przez §53 pkt.10 statutu PZŁ. Ta uchwała powinna określać zasady wydawania odstrzałów gościom, ale może ona tez stanowić, że każdy gość koła otrzymuje odstrzały na wszystko. W takiej sytuacji, łowczy upoważniony do zapraszania, mógłby zgodnie z uchwała WZ decydować o tym, komu wydać odstrzał jako gościowi.

Gdyby jednak uchwała oparta o §53 pkt.10 statutu PZŁ stanowiła, że łowczy określać będzie zasady wydawania odstrzałów gościom, to taka uchwała byłaby niezgodna ze statutem PZŁ. Należy jednak zauważyć, że mimo widocznej niezgopdności z tym statutem, uchwła byłaby ważna tak długo, dopóki nie zostałabu uchylona przez ZO lub odwołana przez WZ.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.