strona główna forum dyskusyjne


Pytał: anonim
Data: 24/07/2006
Publikacja: 25/07/2006
Pytanie: Czy łowczy może odmówić wydania myśliwemu odstrzału, twierdząc, że cyt.: "wydanie odstrzału indywidualnego jest formą nagrodydla myśliwego, a nie jego prawem"?

Odpowiedź:
Polowanie jest prawem myśliwego, z którego korzysta w granicach ustalonych przez Walne Zgromadzenie w uchwale, której podjęcie wymusza uchwała Zjazdu wprowadzająca nowy Statut PZŁ. Jeżeli łowczy koła działa w ramach zapisów takiej uchwały WZ, to ma do tego prawo, ale musi jednoznacznie wskazać, jakim regułom takiej uchwały nie podporządkowuje się członek koła, któremu odstrzału nie wydano. Samo widzimisię łowczego jest niedopuszczalne i zarząd powien tę sprawe uporządkować, a jak nie zarząd, to WZ, któremu 1/3 członków koła może narzucić punkt porządku obrad, który omówi takie zachowanie łowczego i podejmie określoną uchwałę w sprawie wydawania odstrzałów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.