strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Alicja Antczak
Data: 25/07/2006
Publikacja: 27/07/2006
Pytanie: Łowczy nie uzyskał absolutorium od członków koła i nadal piastuje swoje stanowisko. Kiedy przyszłam po odstrzał łowczy odmówił wypisania mi go, ponieważ stwierdził iż nie mam odrobionych dniówek, a faktycznie brakuje mi jednej dniówki do odpracowania. Czy rzeczywiście istniała podstawa aby nie wydac mi z tak błahego powodu odstrzału i kazać mi czekać do posiedzenia zarządu, na któym rozpatrzone zostanie moje odwołanie?

Odpowiedź:
Jeżeli lowczy nie uzyskał absolutorium, a wiec większość zebrana podczas walnego zgromadzenia wydała mu negatywną ocenę za pracę w ub. roku, to można go było na tym samym zgromadzeniu odwołać. Umożliwia to nowy statut PZŁ i wystarczyło, żeby jeden z obecnych wstał i zaproponował odwołanie łowczego, to zgromadzenie było zobowiązane ten wniosek głosować w sposób tajny, a następnie, jeżeli łowczy zostałby odwołany, wybrać nowego łowczego. Teraz na taką okazję trzeba czekać do powtórnego głosowania absolutorium, albo 1/3 czxłonków koła może zażądać zwołanie NWZ celem odwołana łowczego i wyborów nowego.

Co do wydawania odstrzałów, to zarząd , a w tym łowczy zobowiązani są do przestrzeganie uchwały WZ w sprawie wydawania odstrzałów. Jeżeli uchwała ta nakazuje wykonać określoną ilość dniówek, żeby dostać odstrzał, to brak nawet tylko jednej dniówki upoważnia łowczego do nie wydania odstrzału i nie jest to jego widzimisię, tylko realizacja uchwały WZ, do czego jest zobowiązany i nie byłby to błachy powód nie wystawienia odstrzału. Co do pracy w ramach dniówek, to prawdopodobnie zarząd takie prace organizował i można było podczas tych prac wykonać swoje dniówki. Jeżeli nie skorzystało się z tej okazji, to i zarząd może mieć trudności w określeniu prac dodatkowych i trudno mieć do niego o to pretensję. A najzdrowiej i najlepiej jest, jeżeli uchwała WZ upoważnia do wpłaty określonej kwoty pieniężnej jako zamiennika nie wykonanych dniówek czy godzin.

Teraz pozostaje poczekać na posiedzenie zarządu, w do tego czasu postarać się wykonać brakujący dzień pracy, nie dając łowczemu spokoju w żądaniu wskazania takiej pracy, a może po jej wykonaniu nie trzeba będzie walczyć o odstrzał przed całym zarządem, bo łowczy go po prostu wystawi.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.