strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Kęsy
Data: 13/09/2006
Publikacja: 13/09/2006
Pytanie: Jadąc z kolegą na polowanie zapisuję się na jedno łowisko, a kolega wpisuje się na drugie łowisko. Czy kolega może polować na moim łowisku, a ja na kolegi, jednocześnie razem, będąc wpisanymi na swoich łowiskach?


Odpowiedź:
W opisanej sytuacji, jeżeli chcecie polować na jednym łowisku powinniście się Koledzy zapisać na to samo łowisko, bo inaczej jeden z Was poświadcza w książce wypisów nieprawdę. Polowanie w więcej niż jedną osobę w danym łowisku, o ile nie zakazują tego uchwały WZ lub zarządu koła, jest dozwolone. Choć niektórzy uważają, że takie polowanie, które w oczywisty sposób musi polegać na współdziałaniu obu myśliwych, choćby ze wzgledów bezpieczeństwa, ma charakter polowania zbiorowego, to jednak absolutnie tak nie jest, bo polowanie zbiorowe wyróżnia nie tylko współdziałanie, ale szereg innych przesłanek, które nie są spełnione w opisywanej sytuacji.

Odmienne stanowisko należałoby zająć, gdyby takie polowanie w jednym łowisku powodować mogło sytuacje niebezpieczne, a te mogą powstać na przykład,
jeżeli powierzchnia łowisk jest zbyt mała. W praktyce, choć nie jest to nigdzie uregulowane, niebezpiecznie może się zrobić, jeżeli dwie osoby polują równocześnie w łowisku o powierzchni do np. 50 ha odkrytego terenu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.