strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jean
Data: 18/09/2006
Publikacja: 19/09/2006
Pytanie: Czy łowczy ma prawo zabrać myśliwemu odstrzał w związku z strzeleniem dzika o większej wadze niż 40 kg, jaką wpisał do upoważnienia?

Odpowiedź:
Zabranie odstrzału uniemożliwiające polowanie ma znamiona kary zawieszenia w prawie do wykonywania polowania, którą zgodnie ze statutem PZŁ może udzielić zarząd koła. Łowczy może w wykonaniu tak orzeczonej kary przez zarząd odebrać odstrzał, ale zgodnie z procedurą zainteresowany ma prawo do odwołania się od takiej decyzji zarządu do WZ i do czasu rozpatrzenia odwołania kara jest zawieszona i można polować.

Dopominałbym się od zarządu stanowiska na piśmie, czy jest to kara, a jeżeli nie kara, to zarzad nie ma prawa pozbawiać myśliwego prawa do polowania. Takie stanowisko zarządu może uchylić ZO PZŁ w ramach nadzoru, jeżeli zainteresowany zwróci się z tym do ZO.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.