strona główna forum dyskusyjne
szukaj słów: w dziale:
Polowania indywidualne, książka zgłoszeń

NrDataTreść pytania
77418/12/2006Czy w przypadku przejazdu przez obwód myśliwego, nie wpisany w ksiażce wyjść i patrzenia przez lornetkę na pola, mogą być jakieś konsekwencje za tego rodzaju przejazdu?
76912/12/2006Co to jest "prawidłowo wykonany odstrzał łowny"? Jak w świetle zapisu, że za selekcyjne uznaje się wszystkie myłkusy i szydlarze oraz nie przyznaje się za ich odstrzał punktów niebieskich, rozumieć określenie odstrzał selekcyjny?
76305/12/2006Czy pomiędzy jednym wpisem, a drugim tego samego myśliwego, powinien być zachowany odstęp czasowy czy też można wpisać się na polowanie jednego dnia w dwóch terminach?
75420/11/2006Co można zrobić, gdy łowczy nie chce wydac myśliwemu upowaznienia do wykonywania polowania indywidualnego, choć ten placi skladki i wywiązuje sie ze wszystkich zadaż nałożonych na niego przez zarzad? Czy w przypadku kolejnej prośby o wydanie odstrzalu łowczy dalej nie wyda odstrzalu, trzeba napisać skarge na łowczego do rzecznika dyscyplinarnego?
75120/11/2006Czy kolega posiadający tylko broń śrutową bez przyrządów optycznych, może otrzymać odstrzał na dzika, łanie itp?
74507/11/2006Czy jest to dozwolone, czy tylko wpływa to na wizerunek etyczny i zasady koleżeństwa myśliwego, który wpisuje się do książki w tym samym okresie czasu w dwa miejsca na jednym obwodzie, w oddziałach oddalonych od siebie o kilka kilometrów?
74106/11/2006Czy koło narusza prawo zakładając nęcisko, przy którym stoi typowo zimowa ambonana, w pobliżu zbiornika p/poż, który często w środku lata jest zupełnie suchy?
73802/11/2006Zarzad planuje wprowadzenie uchwały, która zobowiazywałaby myśliwych do wpisywania się na konkretną ambonę. Jest to równoznaczne z zakazem polowania z podchodu. Czy uchwała, ktorą z inicjatywy zarzadu ma podjąć walne zebranie będzie zgoda z prawem łowieckim?
72821/10/2006Czy zarząd koła łowieckiego może przesuwać termin rozpoczącia polawania np. na kaczki z 15.08 na 20.08?
72421/10/2006Jakie sankcje mogą grozić myśliwemu który po polowaniu indywidualnym wpisał pozyskaną zwierzynę drobną do książki ewidencji polowań indywidualnych, a zapomniał wpisać jej do odstrzału?
72117/10/2006Czy łowczy koła, zarząd koła może odmówić wydania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego, np. za nie wykonanie prac gospodarczych?
71613/10/2006Czy łowczy może być oskarżony o dopuszczenie do funkcjonowania 3 książek ewidencji w obwodzie, jeśli była to decyzja zarządu koła podyktowana względami praktycznymi dojazdu do łowisk i bezpieczeństwem na polowaniu?
70602/10/2006Czy jest wymogiem do strzelania wałęsających się psów i kotów posiadanie wpisanego do odstrzału polowania indywidualnego właśnie zdziczałych psów i kotów?
70426/09/2006Czy zarząd koła może ukarać dwóch myśliwych za polowanie w jednym miejscu i czasie, a mianowicie w łanie kukurydzy na dziki podczas zbioru tejże kukurydzy, pomiędzy pracującymi maszynami rolniczymi?
70226/09/2006Czy zdarzenie odatrzału psa na polowaniu indywidualnym powinno być wpisane do książki wypisów na polowanie wraz z ilością strzałów i czy myśliwy powinien, wraz ze zwierzyną łowną, posiadać wpisanego do tzw. odstrzału zdziczałego psa lub kota?
69826/09/2006Myśliwy posiadający zezwolenie na odstrzał odstrzelił jelenia byka zaplątanego w drucianą siatkę, ponieważ zwierzę było wycieńczone, o porożu, któe będzie wycenione na 2 pkt. czerwone. Jak tę sprawę powinien załatwić Zarząd Koła?
69722/09/2006Czy myśliwy na polowaniu indywidualnym z psem może użyc go do wypłaszania zwierzyny, np.dzików z kukurydzy traktujac go jako nieformalną nagankę?
69518/09/2006Czy są prawidłowo wystawiane upoważnienia do polowania, jeżeli wpisywane są nie gatunki zwierzyny jak mówi ustawa, lecz rodzaje zwierzyny, np. do 40 kg przelatek, a sam druk upoważnienia mówi o gatunku?
69418/09/2006Czy łowczy ma prawo zabrać myśliwemu odstrzał w związku z strzeleniem dzika o większej wadze niż 40 kg, jaką wpisał do upoważnienia?
69313/09/2006Zadząd wystawiał odstrzały na byki na początku sierpnia na swoim posiedzeniu, na którym podjął uchwałę, że strzelamy byki dopiero po polowaniu dewizowym. Stało się jednak tak, że jeden z myśliwych nie przestrzegając uchwały zarządu, odstrzelił byka i został ukarany karą zawieszeniu w prawach do wykonywania polowania na okres 1 roku. Czy zarząd miał prawo zawiesić polowanie na byki na dany okres?
poprzednia   5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 z 14   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.