strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jean
Data: 18/09/2006
Publikacja: 20/09/2006
Pytanie: Czy są prawidłowo wystawiane upoważnienia do polowania, jeżeli wpisywane są nie gatunki zwierzyny jak mówi ustawa, lecz rodzaje zwierzyny, np. do 40 kg przelatek, a sam druk upoważnienia mówi o gatunku?

Odpowiedź:
Ustawa i rozporządzenie o warunkach wykonywania polowania mówi o gatunkach, ale dzik do 40 kg, czy dzik przelatek, to też gatunek, tylko uszczegółowiony. Uszczegółowienie takie może mieć miejsce na podstawie uchwały WZ w sprawie ustalenia zasad wydawania odstrzałów na polowania indywidualne, którą zgodnie ze statutem PZŁ zobowiązane jest podjąć WZ. Zarząd nie ma prawa kierować się w wydawaniu odstrzałów zasadami, które nie mają swego źródła w uchwale WZ. gdyby tak było, to w takim przypadku ZO PZŁ powinnien uchylić stanowisko zarządu w ramach nadzoru, np. na wniosek zainteresowanego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.