strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Jerzy Sawczak
Data: 22/09/2006
Publikacja: 22/09/2006
Pytanie: Czy myśliwy na polowaniu indywidualnym z psem może użyc go do wypłaszania zwierzyny, np.dzików z kukurydzy traktujac go jako nieformalną nagankę?

Odpowiedź:
Sposób użycia psa do polowania określa § 5. 1 rozporzadzenia. Przyjmuje się w praktyce interpretację, że pies na polowaniu indywidualnym na zwierzynę grubą służy tylko do dochodzenia postrzałka, a używanie psa do wypłaszania zwierzyny grubej uznawane jest za wykonywanie nielegalnego polowania, bo pies jako naganka jest opisany w w/w rozporzadzeniu o warunkach wykonywaniu polowania razem z naganką, a więc tylko przy wykonywaniu polowania zbiorowego.

W roku 2011 redakcja otrzymała oficjalną wykładnię Ministerstwa Środowiska, z której wynika, że takie polowanie jest dozwolone.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.