strona główna forum dyskusyjne


Pytał: bullet
Data: 26/09/2006
Publikacja: 30/09/2006
Pytanie: Czy zdarzenie odatrzału psa na polowaniu indywidualnym powinno być wpisane do książki wypisów na polowanie wraz z ilością strzałów i czy myśliwy powinien, wraz ze zwierzyną łowną, posiadać wpisanego do tzw. odstrzału zdziczałego psa lub kota?

Odpowiedź:
Zdziczały pies nie jest zwierzyną łowną, stąd nie może być wpisywany do odstrzału, który jest dokumentem ściśle określonym co do formy i treści do niego wpisywanej, upoważniajacym myśliwego do wykonywania polowania indywidualnego na określoną w odstrzale zwierzynę.

Zdziczały psy mogą być zwalczane przez dzierżawcę obwodu łowieckiego na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Poniewaz w ustawie jest przywołany dzierżawca, a więc koło łowieckie, myśliwi z tego koła i wszyscy inni, muszą mieć upoważnienie do odstrzelenia zdziczałego psa lub kota od koła łowieckiego. Nie ma obowiązku wystawiania przez koło dokumentu upoważniającego do takiego odstrzału i wystarczającym jest, żeby zarząd koła podjął uchwałę, że przebywający w obwodzie myśliwi wykonujący w nim polowanie, są upoważnieni do zwalczania zdziczałych psów i kotów.

W przypadku odstrzelenia zdziczałego psa na polowaniu indywidualnym, nie ma obowiązku wpisania do książki wyjść pozyskania psa czy kota, choć wpis taki może mieć miejsce, ale jest zawsze obowiązek wpisania ilości oddanych strzałów.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.