strona główna forum dyskusyjne


Pytał: z
Data: 02/10/2006
Publikacja: 04/10/2006
Pytanie: Czy jest wymogiem do strzelania wałęsających się psów i kotów posiadanie wpisanego do odstrzału polowania indywidualnego właśnie zdziczałych psów i kotów?

Odpowiedź:
Obowiązującym wymogiem jest upoważnienie dzierżawcy dla myśliwego polującego w danym obwodzie do zwalczania zdziczałych psów i kotów, bo to wynika z ustawy o ochronie zwierząt, ale takie upoważnienie nie ma określonej formy i może być nawet ustne, byle zarządca takiego upoważnienia dokonał.

Co innego upoważnienie do polowania indywidualnego (odstrzał), które wymaga wpisu w odstrzale w rubryce:
"4. Upoważnienie do odstrzału / polowania z ptakiem łownym*) na następującą zwierzynę"

Zwierzyna, to w języku polskim inaczej zwierzęta łowne. Pies zdziczały na pewno nie jest zwierzyną, tylko zwierzęciem. Przy okazji, nie ma w języku polskim pojęcia 'zwierzyna łowna'.

To samo pojęcia 'zwierzyna' powtarza się w sprawozdaniu z pozyskania w rybryce 5 odstrzału oraz w § 22.1 rozporządzenia.

Kto chciałby wpisywać do odstrzału psy i koty na podstawie art.3a ust.3 przywołanej na wstępie ustawy, powinien wpisywać również do odstrzału wszystkie zwierzęta żyjące w Polsce, bo zawsze może się zdarzyć konieczność dokonanie odstrzału na podstawie art. 33 ust.3 tej ustawy. Nonsens.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.