strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Roman Kłos
Data: 17/10/2006
Publikacja: 19/10/2006
Pytanie: Czy łowczy koła, zarząd koła może odmówić wydania upoważnień do wykonywania polowania indywidualnego, np. za nie wykonanie prac gospodarczych?

Odpowiedź:
W sprawie wydawania upoważnień zarząd koła powinien kierować sie zasadami uchwalonymi w tej sprawie przez WZ. Zgodnie z tymi zasadami powinien postępować również łowczy. Uchwałę w tej sprawie WZ winno podjąć obligatoryjnie, bo tak stanowi statut PZŁ. Jeżeli uchwała WZ daje zarządowi prawo do nie wydawania odstrzałów np. ze względu na nie wykonanie prac gospodarczych, to działanie zarządu i łowczego jest jak najbardziej prawidłowe.

Zdarza się jednak, że uchwała WZ jest mało precyzyjna i nie określa szczegółowo, kiedy można odstrzału nie dać. W tej sytuacji, kiedy np. członek nie wykonał założonych prac gospodarczych, zarząd próbuje dyscyplinować go wstrzymaniem odstrzałów. Z formalnego punktu widzenia jest to nieprawidłowe, ale praktycznie nie ma możliwości od takich decyzji zarządu odwołać się, bo WZ prawdopodobnie przyzna zarządowi rację, a skarżący może zostać określony rozrabiakiem i niekoleżeńskim przez większość członków koła. Jeżeli jednak członkowie przyznają mu rację w potyczkach z zarządem, to sprawa może skończyć się inaczej, np. odwołaniem zarządu. Gdyby tylko łowczy wstrzymywał się z wydaniem odstrzałów , to można odwołać sie do zarządu, bo może łowczy działa samowolnie, bez zgody zarządu.

Reasumując, jeżeli łowczy i zarząd wstrzymują odstrzały, to swoje racje można wygrać, ale tylko mająć poparcie większości członków koła, a jeżeli tej większości nie ma, to należy pogodzić się ze stanowiskiem zarządu. Istnieje wprawdzie statutowa możliwośc odwołania się do ZO PZŁ, żeby w trybie nadzoru spowodował wydanie odstrzału, ale jeżeli powodem nie udzielenia będzie postępowanie leżące po stronie zainteresowanego myśliwego, np. nie wykonywanie przez niego prac gospodarczych, to i ZO może nie pomóc.

Tak na marginesie, najlepszym rozwiązaniem dla możliwości wywiązania się z prac jest uchwalenie przez WZ ekwiwalentu za te prace, np. 10 czy 20 zł. za godzinę. Kto nie mógł prac wykonać płaci i jest czysty wobec zadań stawianych przez zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.