strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Bartosz Dziadek
Data: 07/11/2006
Publikacja: 10/11/2006
Pytanie: Czy jest to dozwolone, czy tylko wpływa to na wizerunek etyczny i zasady koleżeństwa myśliwego, który wpisuje się do książki w tym samym okresie czasu w dwa miejsca na jednym obwodzie, w oddziałach oddalonych od siebie o kilka kilometrów?

Odpowiedź:
Do książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym wpisuje się miejsce wykonywania polowania. Jest to pojęcie szerokie, w którym zmieścić sie może wpis na kilka rejonów polowania w obwodzie, jak i tylko jedno miejsce, w którym myśliwy wykonywać będzie polowanie. W związku z tym, WZ koła powinno określić zasady wykonywania polowania indywidualnego, określając, czy można zapisać się na kilka rejonów polowania, czy też tylko na jeden rejon w danym obwodzie. Ze względów bezpieczeństwa oraz umożliwienia większej ilości myśliwych polowania w jednym rejonie, który nie powinien być mniejszy jak 50 -100 ha, lub ca 500 m linii brzegowej lasu.

Jeżeli w kole obowiązuje zasada wpisywania się tylko na jeden rejon, to ponieważ ustawa łowiecka w art. 42b daje możliwość wpisania terminów rozpoczęcia i zakończenia polowania w momencie zapisywania się, można wpisać jeden rejon z określeniem polowana do danej godziny i drugi rejon od tej godziny, do następnej godziny, w której zakończy się polowanie w drugim rejonie.

Zasady opisane wyżej nie mają dużo wspólnego z wizerunkiem etycznym i zasadami koleżeństwa danego myśliwego, tylko z konkretnymi uregulowaniami prawnymi przyjetymi w kole.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.