strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Sławek
Data: 05/12/2006
Publikacja: 06/12/2006
Pytanie: Czy pomiędzy jednym wpisem, a drugim tego samego myśliwego, powinien być zachowany odstęp czasowy czy też można wpisać się na polowanie jednego dnia w dwóch terminach?

Odpowiedź:
Nie ma ograniczeń co do czasu między polowaniami zapisanymi w książce ewiencji polowań indywidualnych. Można tego samego dnia mieć dwa i więcej wpisów, nawet jeden po drugim, z tym, że czasy wykonywania polowania z dwóch wpisów nie mogą się pokrywać, co oznacza, że w danej jednostce czasu obowiązuje jeden i tylko jeden wpis.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.