strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Łowczy koła Leśnik w Brzegu
Data: 22/08/2007
Publikacja: 24/08/2007
Pytanie: Czy instruktor do spraw strzelectwa oprócz uprawnień wymienionych w odpowiedzi nr 933, ma prawo dokonać przystrzelania broni myśliwskiej na strzelnicy PZŁ i wystawić odpowiednie "zaświadczenie"?

Odpowiedź:
Przyjęło się, że instruktor takie uprawnienie ma, choć nie ma obowiązku ogólnie obowiązujacego, do zdobywania "zaświadczeń" o przystrzelaniu broni. Przystrzelanie jest obowiązkiem myśliwego, który na podstawie ogólnie obowiązujacego prawa nie musi rozliczać się z tego obowiązku wobec nikogo. Jednak niektóre koła wprowadzają jakiś sposób rozliczania swoich członków z obowiązku przystrzelania, ale wtedy to uchwała WZ powinna określić, co w tym kole jest obowiązkiem i jak ten obowiązek jest rozliczany. Jeżeli w takiej uchwale będzie, że zamiast np. obecności podczas przystrzelania broni organizowanego przez koło, można przedstawić zaświadczenie rusznikarza lub instruktora, to takich zaświadczeń będzie domagał się zarząd tego koła. Ale WZ może np. uchwalić, że jeżeli myśliwy był nieobecny na przystrzelaniu organizowanym przez koło, to ma to przystrzelanie wykonać za niego, albo razem z nim kol. Kowalski, który nie ma żadnych uprawnień instruktora.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.