strona główna forum dyskusyjne


Pytał: pluto
Data: 28/01/2008
Publikacja: 30/01/2008
Pytanie: Łowczy poprosil mnie o wykonanie pewnej pracy w łowisku, której z braku czasu i pogody nie zrobiłem tego i że zrobie to w późniejszym terminie, ale zrzad zdecydował mi nie wydać odstrzalu. Czy zarząd może taka decyzje podjąć?

Odpowiedź:
Wstrzymanie odstrzału jest karą porządkową zapisaną w §152 ust.1 pkt.3 Statutu PZŁ. Udzielenie takiej kary wymaga zachowania procedury, a to pisemnego wezwania obwinianego na posiedzenie zarządu z podaniem mu celu tego posiedzenia, wysłuchania go, a następnie podjęcia uchwały. Zainteresowany może się od takiej uchwały odwołać do WZ i z tym momentem kara zostaje zawieszona do czasu odbycia się WZ, które odwołanie rozpatrzy. Do tego czasu zainteresowany ma wszystkie prawa członkowskie, w tym pełne prawo do polowania.

Jeżeli procedura odmowy wydania odstrzałów nie była taka jak opisałem wyżej, można zwrócić sie do ZO PZŁ z prosbą o uchylenie decyzji zarządu i spowodowanie odzyskania przez zainteresowanego pełnych praw, w tym prawa do polownia.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.