strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Marek
Data: 31/01/2008
Publikacja: 01/02/2008
Pytanie: Czy w wewnętrznym regulaminie zatwierdzonym przez WZ dot. zasad wykonywania polowania może być zapis, że w książce ewidencji pobytu w łowisku można się zapisywać tylko na jedno łowisko z zastrzeżeniem, że jest wolne, a jeżeli już ktoś jest to za jego zgodą po kontakcie telefonicznym? Co to jest noc jak ją określić w przepisach łowieckich?

Odpowiedź:
Takie ustalenie może jak najbardziej być zapisane w uchwale WZ. Jest to bardzo mądry i pożądany zapis, szczególnie do polowań na dziki w nocy, bo po pierwsze w sposób jasny formułuje zasadę, że każdy może zapisać się na dowolne łowisko, w kolejności zgłoszeń i a po drugie gwarantuje każdemu bezpieczeństwo polowania. Jeżeli polujący w danym łowisku uzna za właściwe i bezpieczne, że będzie w tym samym łowisku polowała druga osoba, to wyrazi na to zgode, a sam będzie wiedział, że poluje z nim również inna osoba.

Noc, to okres rozpoczynajacy się godzinę po zachodzie słońca i kończący się godzinę, przed wschodem słońca, wg § 2 ust. 11 rozporządzenia .

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.