strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Eufemia
Data: 28/02/2008
Publikacja: 04/03/2008
Pytanie: Jeżeli myśliwy upolował już 3 gęsi na skraju rezerwatu przyrody, które z trudem umie unieść, a przystaje i znów strzela do gęsi to jest on myśliwym czy był to kłusownik?

Odpowiedź:
Limit polowania na gęsi może pochodzić tylko z rocznego planu łowieckiego, który realizowany jest przez koło łowieckie. W ramach tego limitu myśliwy posiada upoważnienie do strzelania gęsi, które może określać maksymalną liczbę gęsi, które koło pozwala mu strzelić, albo nie limituje tej ilości.

Ilość zwierzyny, którą może unieść myśliwy nie jest żadnym limitem, bo zwierzyny większej jak gęś myśliwy w ogóle może nie unieść, chociaz strzeli tylko 1 sztukę, np. dzik czy jeleń. Polowanie z granicach rezerwatu jest zabronione, ale gdzieś musi być wytyczona granica tego rezerwatu i poza nią polowanie jest dozwolone. Jednak również w niektórych rezerwatach, na obszarach wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych nie zabroniono wykonywania polowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.