strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Łukasz Ławicki
Data: 06/03/2008
Publikacja: 08/03/2008
Pytanie: Kilkukrotnie byłem świadkiem polowania na gęsi przez myśliwych bez udziału psa. czy to jest dozwolone?

Odpowiedź:
Przepis rozporzadezenia Mś jest na tyle ogólny, że bardzo łatwo się wybronić przed zarzutem o polowanie bez psa. Taki myśliwy może zawsze powiedzieć, że pies był w bagażniku lub czekał na zabranie go z sąsiedniej wsi, w przypadku konieczności poszukania ptaka. Oczywiście, można zgłaszać swoje podejrzenia do okręgowego rzecznika dyscyplinarnego, ale w praktyce do niczego to nie prowadzi i dopóki przepis ten nie uzyska jasnego uściślenia, jest martwy.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.