strona główna forum dyskusyjne


PYTANIA DO NAS
  PYTANIA DO PIOTRA ŁAWRYNOWICZA, CZŁONKA NRŁ I ŁOWCZEGO W OKRĘGU GDAŃSKIM
  Pytania do serwisu:
07/10/2003 Zostałem oskarżony o kłusownictwo, oczyszczono mnie z zarzutu. Czy na moje żądanie Rzecznik Dyscyplinarny ma obowiązek podać mi na piśmie KTO mnie oskarżył?
07/10/2003 Czy znalazca zwierzyny skłusowanej ma jakieś prawo do poroża?
06/10/2003 Czy po nowym roku myśliwy posiadający broń pneumatyczną o energii powyżej 17J przy jej rejestracji będzie musiał robić badania lekarskie - psychologiczne?
06/10/2003 Jak w obecnej sytuacji wygląda sprawa nabycia broni kulowej przez myśliwego nie selekcjonera, nie mundurowego, oraz jakie akty prawne to normują?
03/10/2003 W jaki sposób następuje zawieszenie w prawach członka koła?
01/10/2003 W książce wyjść na łowisko zauważyliśmy dziwne uwagi i notki strażnika leśnego, który jest również członkiem naszego koła. Po zapoznaniu się z uprawnieniami straży leśnej doszliśmy do wniosku, że strażnik ten nadużywa swych uprawnień. Czy mamy rację?
30/09/2003 Zgodnie z Art 12.1 Prawa Łowieckiego legalnie pozyskana zwierzyna jest własnością dzierżawcy. Czy dotyczy to też trofeum tj. wieńca, parostków lub oręża?
24/09/2003 Czy samo skierowanie sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego przeciwko myśliwemu jest podstawą do cofnięcia przez KWP pozwolenia na broń, czy najpierw myśliwy ten musi być skazany przez Sąd Łowiecki?
23/09/2003 Część członków Koła postanowiła zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Zebrano 28 podpisów pod żądaniem na wymagane 21. Po weryfikacji przez Zarząd okazało się, iż jeden podpis został sfałszowany...
23/09/2003 Proszę o wyjaśnienie jak mam postąpić, aby zmienić status członka macierzystego na niemacierzystego i odwrotnie. Obecnie jestem członkiem dwu kół i pragnę dokonać zmiany statusu członka w obu kołach. Uprzejmie proszę o radę jak to zrobić, aby działać zgodnie z prawem?
22/09/2003 Czy członek PZŁ, bedący myśliwym niezrzeszonym, może być przyjęty do koła łowieckiego jako członek koła, dla którego koło to nie jest kołem macierzystym?
21/09/2003 Czy Walne Zgromadzenie Koła ma prawo podjąć uchwałę o likwidacji w kole statusu członka niemacierzystego w drodze uchwały? Czy wtedy istniejący członkowie niemacierzyści z mocy uchwały tracą przynależność w kole?
16/09/2003 Jakie kary może nałożyć na myśliwego na polowaniu zbiorowym - prowadzący polowanie, m.in. za brak dyscypliny, strzał po linii, dyskusje z prowadzącym polowanie itp.?
16/09/2003 Jak powinno się ukarać myśliwego, który strzelił byka łownego zamiast selekta, niezgodnie z wydanym odstrzałem?
16/09/2003 Jak interpretować Artykuły 51 i 52 z Prawa Łowieckiego?
04/09/2003 Czy R-ch związane z wydatkami na działalność gospodarczą koła muszą być akceptowane przez członka zarządu czy mogą być podpisywane tylko przez skarbnika i wypłacane?
28/08/2003 Czy za stan finansowy koła, a więc prawidłowość dokumentacji, prawidłowe rozliczanie Faktur, Rachunków, kwitów KP i KW odpowiadają wszyscy członkowie koła?
26/08/2003 W maju zostałem zawieszony przez Zarząd mojego koła, z powodu sprawy karnej jaka się przeciwko mnie toczyła. Zarząd Koła w obecnej chwili nie chce mnie odwiesić twierdząc, że jestem winny. Czy Zarząd ma do tego prawo, skoro ja nie zostałem skazany przez sąd żadnym wyrokiem?
25/08/2003 Jak wyegzekwować zaległe opłaty od myśliwego, który chce zrezygnować z członkostwa w Kole nie dokonując opłat?
24/08/2003 Czy jeśli spełniam warunki statutowe mówiące kto może zostać członkiem koła, odbyłem staż w kole wykonując nakazane przez zarząd zadania, zdałem egzamin na myśliwego, mogę nie zostać przyjęty do koła?

poprzednia 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 z 105 następna

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.